Adviseur overheidsopdrachten en interne processen (m/v/x) (Ref.: 2022-A15)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten, departement Ondersteuning en Communicatie van de groene ruimten. Dit departement heeft als missie het ondersteunen van de verschillende beroepen binnen de afdeling in hun dagelijks beheer, en het onderhouden van contacten met de transversale diensten van Leefmilieu Brussel (financiën, communicatie, IT, aankoop,...)

Functie

Je verleent een eerstelijnsondersteuning aan de technische beheerders van de afdeling, in de opvolging van overheidsopdrachten. Je fungeert als schakel tussen de afdelingen en de dienst overheidsopdrachten van Leefmilieu Brussel, die verantwoordelijk is voor de gunningsfase van de overheidsopdrachten.

De overheidsopdrachten van de afdeling hebben voornamelijk betrekking op het onderhoud van de groene ruimten, de aanleg van nieuwe sites en de realisatie van diverse studies.

Je beheert ook verschillende dossiers met betrekking tot het beheer van groene ruimten in samenwerking met je collega’s van de dienst Ondersteuning.

Taken

In het kader van overheidsopdrachten:

 • Je biedt eerstelijns ondersteuning aan agenten bij de voorbereiding en opvolging van hun overheidsopdrachten: je adviseert hen over het ontwerp van de documenten, alsook bij eventuele geschillen over de uitvoering. In dit verband zal je deelnemen aan werfvergaderingen, zal je onderhandelingen leiden, correspondentie en addenda opstellen, enz.
 • Je stelt verschillende tools en processen voor en ontwikkelt ze om te voldoen aan de behoeften die je hebt vastgesteld (sjablonen, opstellen of verduidelijken van procedures, enz.) Je zorgt ook voor het bijwerken en continu verbeteren van bestaande tools.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van opleidingen voor het personeel.
 • Je neemt deel aan het delen van best practices op dit gebied, door je interne en externe netwerk te ontwikkelen.

Als medewerker·ster van het departement Ondersteuning en Communicatie van de groene ruimten, ben je ook verantwoordelijk voor transersale taken die bijdragen aan de goede werking van de afdeling, zoals :

 • Opzetten van acties ter verbetering van de processen en de efficiëntie van de afdeling (identificeren van de behoeften, contact met de medewerker·ster·s op het terrein, opstellen van verbeteringsvoorstellen in overleg met de gemachtigden en eventuele externe partners, uitvoeren van goedgekeurde acties, inclusief change management)
 • De afdeling vertegenwoordigen in bepaalde comités (userclub overheidsopdrachten, werkgroep administratieve vereenvoudiging, Brussels netwerk van overheidsaankoper·ster·s)
 • Deelnemen aan transversale projecten die worden geïnitieerd op het niveau van Leefmilieu Brussel.
 • Meewerken aan het opstellen van de bestuursovereenkomst, nota's en beleidsbrieven

Profiel

Diploma* Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van dossierbeheer.
 • Een professionele ervaring in de materie van overheidsopdrachten of ontwikkeling of beheer van interne processen is een troef.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

Kennis

 • Een kennis van publiek recht, administratief recht en overheidsopdrachten is een troef
 • Kennis van de missies en waarden van Leefmilieu Brussel
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van IT-tools : Microsoft Office
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101,in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via onez site (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 28 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]