Beheerder van afwijkingen en EPB-dossiers (m/v/x) (Ref. :2023-B2)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, departement Technische installaties EPB en PLAGE, Dienst Front Office Technische installaties EPB.

Functie

Je gaat aan de slag bij de dienst Front Office technische installaties EPB, die verantwoordelijk is voor de verwerking van dossiers rond de controle van technische installaties en voor de follow-up van de procedure voor de verwerking van verzoeken tot afwijking.

Je beheert de follow-up van verzoeken tot afwijking en neemt deel aan acties ter verbetering van de uitvoering van de EPB-regelgeving, zoals de verbetering van correspondentie, procedures, formulieren en IT-tools, en de controle van regelgevingshandelingen.

Taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de verwerking van verzoeken tot afwijking door de procedure voor de verwerking van deze verzoeken te volgen en de technische gegevens in de verzoeken te analyseren met de hulp van deskundigen ‘beroepen’.
 • Je behandelt EPB-dossiers, volgens de procedures die zijn ingevoerd voor de follow-up van deze dossiers.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van het administratief beheer in de onderafdeling EPB, d.w.z. de ontwikkeling van procedures voor de verwerking van EPB-dossiers en verzoeken tot afwijking.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling en actualisering van de formulieren en informaticatools die Leefmilieu Brussel hiervoor ter beschikking stelt.
 • Je stelt brieven en e-mails op en verstuurt ze naar eigenaars en organiseert indien nodig vergaderingen met hen.
 • Je neemt contact op met erkende professionals om opheldering te krijgen over bepaalde dossiers.
 • Je beheert projecten gericht op de verbetering van de kwaliteit en de controle van de uitvoering van de handelingen voorzien door de EPB-regelgeving, en projecten gericht op de implementatie van een FAQ, nieuwe follow-upindicatoren en ondersteuning van de digitalisering van de dossierverwerking.

Profiel

Diploma*

Bachelor, bij voorkeur in een technische of wetenschappelijke richting.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van bouwwerken of technische installaties.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

Kennis

 • Kennis van één of meer EPB-regelgevingen.
 • De regelgeving inzake milieuvergunningen is een troef.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van IT-tools : Microsoft Office
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris B101,in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via onze site (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 28 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]