RENOLUTION-financieringsdeskundige (m/v/x) (Ref. 2023-A13)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en duurzame gebouwen, departement Duurzame gebouwen – Begeleiding van particulieren

Functie

Leefmilieu Brussel neemt actief deel aan de strijd tegen de klimaatverandering via de RENOLUTION-strategie. Het is de bedoeling om de renovatie van gebouwen in Brussel, die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen in het Gewest, massaal te versnellen.

Een van de belangrijkste obstakels voor de renovatie van (residentiële, tertiaire, openbare) gebouwen is echter de financiering: renovaties vertegenwoordigen vaak zeer aanzienlijke budgetten voor eigenaars, of het nu gaat om particulieren, overheden of de tertiaire sector, en dit des te meer in het huidige gespannen economische klimaat (recente crisis van de energieprijzen, stijging van de rentevoeten, inflatoire context).
Deze uitdaging is dus bepalend voor het slagen van de energietransitie.

In deze context is de dienst Financiering van renovatie van het departement Duurzame gebouwen - Begeleiding van particulieren op zoek naar een financieringsdeskundige voor het analyseren en implementeren van innovatieve financieringsmechanismen (renovatieleningen, mede-eigendomsleningen, fiscale stimuleringsmaatregelen, derde-investering, financieringsvehikel voor overheden, mobilisering van gewestelijke en/of Europese fondsen ...) in partnerschap met de privé- en overheidssector.

Als financieringsdeskundige:

 • Je werkt samen met de dienst Financiering en met interne of externe deskundigen om de financieringsmechanismen die het meest relevant lijken te identificeren.
 • Je neemt deel aan de workshop Financiering van de Alliantie RENOLUTION en ontwikkelt partnerschappen met de actoren (privé/ publiek/verenigingen ...).
 • Je analyseert de (economische, budgettaire, technische, juridische) haalbaarheid van financieringsmechanismen.
 • Je stelt een strategische visie op voor de hiërarchie en/of het kabinet om hen op de hoogte te houden van het resultaat van jouw onderzoek en stelt een standpunt voor.
 • Je bepaalt een uitrolstrategie in samenwerking met het politieke kabinet en de interne/externe actoren.
 • Je identificeert de nodige acties en samenwerkingen voor de concrete uitvoering van deze mechanismen in het Brussels Gewest of op federaal niveau.
 • Je zorgt voor de follow-up van jouw projecten (bv. organisatorische en budgettaire planning, definitie van de resultaten en termijnen, opstelling van bestekken, invoering van indicatoren ...).
 • Je stelt nieuwe richtsnoeren voor en geeft hiervoor argumenten.
 • Je blijft op de hoogte van de thematische/technologische evolutie van jouw expertisegebieden/verantwoordelijkheden.
 • Je verzekert een feedback van informatie binnen Leefmilieu Brussel (verslagen, evaluaties, presentaties, nota’s ...) en je neemt deel aan de ontwikkeling en de verbetering van de verleende diensten (coaching, opleiding ...).
 • Je zorgt voor de coherentie van je projecten met betrekking tot:
  • de RENOLUTION-strategie;
  • tools & projecten ontwikkeld in het kader van deze laatste door de andere diensten/departementen: EPB-certificaat 3.0, stappenplan ...

Profiel

Diploma*

Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van projectbeheer.
 • Ervaring in macro-economie en overheidsfinanciën is een troef.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

Kennis

 • Goede kennis en begrip van krediet-/financieringsmechanismen en van fiscale mechanismen.
 • Goede kennis van de context van de renovatie van gebouwen in het Brussels Gewest (regelgeving, betrokken actoren, staat van de bebouwing ...).
 • Kennis van de belangrijkste Belgische en Brusselse (institutionele en private) financiële actoren.
 • Kennis inzake energie-efficiëntie of renovatie van gebouwen.
 • Kennis van het Engels is een pluspunt.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Kennis van IT-tools : Suite Office
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101,in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via onze site (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:wo 29 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]