POP-budgetbeheerder·ster (m/v/x)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Functie

Als POP-budgetbeheerder·ster ondersteun je je afdelingshoofd en het middenmanagement bij het aansturen en uitvoeren van hun Operationeel programma (POP). Je zorgt ervoor dat de budgettaire en programmatorische planning coherent zijn met elkaar en je beheert de projectactiviteiten en de prestatie-indicatoren van de afdeling en draagt bij tot een goed verloop van de activiteiten van de afdeling en de verwezenlijking van de verschillende doelstellingen.

 • Je waakt voortdurend over de kwaliteit van de budgettaire vooruitzichten door ze nauwgezet te analyseren in Anaplan, de tool voor budgettaire en programmatorische planning van Leefmilieu Brussel.
 • Je controleert de coherentie van de eerstelijnsplanning: op basis van de arbitrage van het afdelingshoofd ga je na of de inhoud en het informatieniveau met elkaar overeenstemmen in de beleidsnota, de beleidsbrieven, het POP en de indicatoren die het bereiken van de doelstellingen meten.
 • Je fungeert als eerstelijnsondersteuning van de afdeling voor de vragen over het gebruik van Anaplan.
 • Je stuurt de budgettaire controles van de afdeling aan door de doorstroming en de naleving van de richtlijnen inzake begrotingsbeleid (omzendbrief van de minister van Begroting ...) te verzekeren.
 • Je volgt de uitvoering van de begroting op en controleert deze.
 • Je leeft de interne budgettaire deadlines na en verzekert een efficiënte communicatie tussen het departement Begroting en het management van de afdeling.
 • Je coördineert de opstelling en update van de jaarlijkse reportings (zoals beleidsbrieven, thematische fiches).
 • Je adviseert de managers actief over de definitie en het beheer van hun POP (definitie van SMART-doelstellingen, harmonisering structuur ...).

Profiel

Diploma*

Master, een specialisatie in economische, handels- of financiële wetenschappen is een troef.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van budgetbeheer en/of projectbeheer

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

Kennis

 • Je hebt een affiniteit met cijfers.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Informaticakennis: Microsoft Office, gegevensverwerking
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je kennis en knowhow.
 • Je begeleidt en ondersteunt de anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (€ 8)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via onze site (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:do 30 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]