Public Procurement Officer (m/v/x)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Functie

Leefmilieu Brussel is op zoek naar een expert·e overheidsopdrachten die zal instaan voor de goede uitvoering van de overheidsopdrachten, alle procedures inbegrepen, van de aanvang tot de gunning en zorgt ervoor dat daarbij de procedures en reglementaire bepalingen gerespecteerd worden.

Je zult je expertise kunnen gebruiken voor de volgende taken:

 • Je staat in voor de goede uitvoering van de overheidsopdrachten, alle procedures inbegrepen, van de aanvang tot de gunning en zorgt ervoor dat daarbij de procedures en reglementaire bepalingen gerespecteerd worden.
 • Je stelt bestekken op, net als analyseverslagen, informatiebrieven en alle documenten in verband met de procedures van de overheidsopdrachten waarvoor je verantwoordelijk bent.
 • Je staat in voor de follow-up van dossiers via de verschillende interne procedures, van bij de verzending van het dossier doorheen het goedkeuringstraject, overeenkomstig de geldende procedures.
 • Je ziet toe op de naleving van de wetgeving bij de uitvoering van de opdrachten waarvoor je verantwoordelijk bent.
 • Je ondersteunt je interne klanten en geeft hen advies bij het begrijpen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, de interne procedures of bij het opstellen van bestekken en analyseverslagen van offertes.
 • Je geeft intern opleidingen over overheidsopdrachten.
 • Je pleegt op regelmatige en gerichte basis overleg met je manager en werkt samen met de andere leden van de dienst voor wie de back-up bent.
 • Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in verband met de functie en deelt je expertise met je collega's.

Profiel

Diploma*

Master, bij voorkeur in de rechten, overheidsadministratie of politieke wetenschappen.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van overheidsopdrachten.
 • Ervaring in projectbeheer is een troef.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Kennis

 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
 • Kennis van administratief recht
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.
 • Kennis van IT-tools:
  • Kennis van de Office Suite.
  • Kennis van het e-procurement.
  • Kennis van het softwareprogramma 3P is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer met uw CV en motivatiebrief.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:do 30 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]