Coördinator·trice digitale strategieën (h/f/x) (Ref.: 2023-A39)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de Algemene Directie, departement Partnerschap beroepen en digitalisering.

Functie

De dienst Digitale transformatie maakt deel uit van het departement Partnerschap beroepen en digitalisering en is een adviescentrum dat Leefmilieu Brussel ondersteunt op digitaal vlak. Dit departement doet dat door expertise te ontwikkelen, initiatieven en processen te coördineren, projecten te ondersteunen en informatie te verspreiden. Om een verantwoorde digitale transformatie mogelijk te maken, werkt deze dienst rond de thema’s digitale soberheid en inclusie, datagovernance, bedrijfsarchitectuur en de coördinatie van gewestelijke strategieën. De dienst telt momenteel zes personen. Het is jouw taak om de expertise en tools te ontwikkelen die nodig zijn om digitale strategieën te implementeren, te voldoen aan de wettelijke vereisten en de principes van verantwoorde digitale technologie te respecteren.

Taken

Als coördinator·trice digitale strategieën:

 • draag je bij tot de dienstverlening rond digitale transformatie door samen te werken met je collega’s en de beroepenexperts van Leefmilieu Brussel en in het bijzonder met de bedrijfsarchitect van de dienst;
 • werk je mee aan de ontwikkeling van de processen en tools die nodig zijn om de gewestelijke digitale strategie intern toe te passen. Ook beheers je deze processen en pas je ze aan de uitdagingen en specifieke kenmerken van Leefmilieu Brussel aan;
 • vertegenwoordig je de belangen van Leefmilieu Brussel in de verschillende gewestelijke bestuursorganen die een impact kunnen hebben op de implementatie van de bedrijfsarchitectuur (zoals de Regional Architecture Board en het Bureau voor Digitale Aankopen). Daarvoor neem je deel aan de implementatie van de bedrijfsarchitectuurgovernance bij Leefmilieu Brussel;
 • treed je op als adviseur voor interne medewerkers, begeleid je hen bij de interne en gewestelijke processen voor digital governance, documenteer je de ontwikkelde tools en communiceer je erover;
 • ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de projecten van Easy Brussels en hun impact op Leefmilieu Brussel;
 • neem je deel aan de audit van de digitale diensten van Leefmilieu Brussel en ondersteun je de projectleiders bij de naleving van de ordonnantie Digitaal Brussel en van de principes en normen inzake inclusie en soberheid;
 • integreer je de thema’s inclusie, digitale soberheid en goed gegevensbeheer in je activiteiten.

Profiel

Diploma*

Masterdiploma bij voorkeur in verband met informatiebeheer of digitale transformatie; masterdiploma management; bedrijfsinformatica ...

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring op het vlak van analyse (audit, procesverbetering ...) of coördinatie.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Kennis

 • Kennis op het vlak van changemanagement en projectbeheer.
 • Kennis van digitale soberheid en inclusie.
 • Kennis van gewestelijke instellingen en de opdrachten van Paradigm.
 • Kennis van bedrijfsarchitectuur.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van IT-tools : Microsoft 365, procesmodelleringstaal.
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een voltijdscontract van onbepaalde duur
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer ten laatste op 12/03/2024 (CV en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 20 februari 2024
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]