Functioneel analist (m/v/x) (Ref. 2023-A12)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, in de onderafdeling EPB (Energieprestaties van gebouwen).

Je zal deel uitmaken van deze dienst die de renovatiestrategie Renolution heeft opgesteld. Deze strategie werd goedgekeurd op 25 april 2019 en heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen en de milieu-impact van het bestaande gebouwenbestand op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drastisch te verminderen. Meer info: https://renolution.brussels/

In dit kader ga je aan de slag als functioneel analist in de onderafdeling EPB, die verantwoordelijk is voor de implementatie van de ambitieuze EPB-reglementering waarmee we de doelstellingen van morgen kunnen bereiken. Daartoe bepaalt ze de eisen en bezorgt de toe te passen procedures en berekeningsmethodes, de tools en softwareprogramma's die nodig zijn voor de uitvoering van de EPB-reglementering.

Functie

Als functioneel analist voer je functionele analyses uit voor verzoeken om bestaande applicaties aan te passen en nieuwe applicaties te ontwikkelen. Je ziet erop toe dat de nodige koppelingen tussen de verschillende applicaties worden ontwikkeld.

 • Je zorgt ervoor dat je de beroepsprocessen binnen de onderafdeling EPB begrijpt.
 • Je behandelt ontwikkelingsaanvragen (in de vorm van business process-wijzigingen) voor de aanpassing van bestaande applicaties en voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties.
 • Je maakt functionele analyses van deze aanvragen en werkt daarbij nauw samen met medewerkers beroepen, de project manager, de gebruikers, de dienst ontwikkeling en de externe leveranciers.
 • Je stelt duidelijke analysedocumenten op (use case, entity-relationship diagram, state diagram ...).
 • Je neemt deel aan de opmaak van de bestekken.
 • Je brengt de impact van een aanvraag op alle applicaties aan het licht.
 • Je definieert test cases en voert de eerste functionele testen uit.
 • Je helpt gebruikers om hun eigen test cases te definiëren en zorgt ervoor dat non-regressietesten worden uitgevoerd.
 • Je verzamelt informatie als gevolg van de testen en vraagt correcties als gevolg van ontdekte bugs.
 • Je neemt deel aan de nodige transversale werkvergaderingen.
 • Je zorgt voor correcte en volledige informatie over de ontwikkelde applicaties.
 • Je neemt deel aan verschillende interne of externe vergaderingen.

Profiel

Diploma*

Master, idealiter op het gebied van informatica.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring als functioneel analist of een gelijkaardige functie.
 • Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Kennis

 • Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Beheersing van analysetechnieken.
 • Kennis van de ontwikkelingsprocessen (Agile, Waterfall, lean …).
 • Gediversifieerde technische achtergrond (gegevensbeheer, programmeertechnieken, internettechnologieën ...).
 • Gemakkelijk kunnen communiceren met analisten van de beroepen, ontwikkelaars en gebruikers.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om steeds weer kwaliteitswerk te leveren.
 • Uitstekende schrijf- en presentatievaardigheden.
 • Autonoom, georganiseerd, zin voor analyse, in staat om projecten te beheren en te leren.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer zo snel mogelijk (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 4 december 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]