Boekhoudkundig en budgettair assistent·e (m/v/x) (Ref. :2023-B11)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Functie

Taken

Je gaat aan de slag in de afdeling HR & Financiën, in de onderafdeling Financiën, in het departement Boekhouding. De onderafdeling verenigt de diensten Boekhouding, Begroting, Beheerscontrole, Overheidsopdrachten en Subsidies. De onderafdeling Financiën en vooral het departement Boekhouding bevinden zich in het hart van het financieel beheer van Leefmilieu Brussel.

Als boekhoudkundig en budgettair assistent·e bied je ondersteuning bij de follow-up van de boekhouding, de opstelling van verslagen en de voorbereiding van de jaarlijkse afsluiting.
Op budgettair vlak zorg je voor een coherentie met het departement Begroting.

Wat betreft de boekhouding van de inkomsten:

 • Je stelt verkoopfacturen op in de boekhoudsoftware en verstuurt deze naar klanten.
 • Je bent het aanspreekpunt voor interne en externe vragen rond inkomsten.
 • Je assisteert de boekhouder bij vergaderingen en stelt de notulen op.
 • Je zorgt voor de follow-up van het betalingsschema van klanten en voor het afletteren tussen de facturatie en betalingen voor deze inkomsten.
 • Je stuurt herinneringen naar klanten voor niet-ontvangen bedragen.
 • Je zorgt voor de follow-up, controle en afsluiting van de rekeningen met betrekking tot de inkomsten.
 • Je stelt boekhoudkundige verslagen en prestatie-indicatoren op met betrekking tot deze inkomsten.

Wat betreft de boekhouding van de uitgaven:

 • Je controleert, boekt en controleert aankoopfacturen en creditnota's in de boekhoudsoftware.
 • Je bereidt betalingen voor die worden ingediend bij de rekenplichtige van de uitgaven.
 • Je assisteert de boekhouder bij het opstellen van de boekhoudkundige inventaris en inventarisfiches.

In het kader van de ondersteuning van de boekhouder bij het beheer van de uitgaven en inkomsten:

 • Je bezorgt de boekhoudkundige gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de jaarrekening.
 • Je assisteert de boekhouder bij de afsluiting van de rekeningen en controles door externe instanties (accountants, Rekenkamer).

Op het niveau van de budgettaire follow-up:

 • Je levert de nodige bewijsstukken voor Europese/internationale projecten zodat Leefmilieu Brussel de inkomsten uit deze projecten kan verkrijgen.
 • Je zorgt voor een coherentie van de gegevens met het departement Begroting.

Profiel

Diploma*

Bachelor, bij voorkeur boekhouding.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van boekhouding

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

Kennis

 • Grondige kennis van boekhouding.
 • Kennis van budgetbeheer is een troef.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Kennis van IT-tools :
  • Je beheerst de informaticatools zoals Word (mailing), Excel (dynamische kruistabellen ...) en boekhoudkundige softwareprogramma’s.
  • Kennis van de softwareprogramma’s Ordiges (EPM, PIA) en Anaplan is een troef.
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris B101,in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via onze site (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 28 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]